S0E5.1

From The Final Rumble Wiki
Jump to navigation Jump to search

Opening Match[edit | edit source]

 1. The Sonozaki Twins
 2. Okonogi Tetsurou
  • Support: Ciconogi
 • Tag-Team
 • Elimination?

Winner Okonogi Tetsurou

Judgement Kasai[edit | edit source]

 1. Kasai Tatsuyoshi
 2. Kaidou Shun
 • Singles

Winner Kasai Tatsuyoshi

ROYAL RUMBLE[edit | edit source]

 1. Fusaishi Haruaki
 2. Okonogi Tetsurou
 3. Suou Tatsuya
 4. Spazz Maticus
 5. Sinbad
 6. Maebara Keiichi
 7. Agent 47
 8. Houjou Teppei
 9. Furude Rika
 10. HUNK
 11. Sonozaki Akane
 12. Houjou Satoko
 13. Okonogi Tetsurou
 14. Ushiromiya Kinzo
 15. Okonogi Tetsurou
 16. Irie Kyousuke
 17. Takano Miyo
 18. Ushiromiya Battler
 19. Zagreus
 20. Kasai Tatsuyoshi
 21. Sonozaki Mion
 22. Sneed
 23. Okabe Rintarou
 24. Leo Shishigami
 25. Ooishi Kuraudo
 26. Sonozaki Shion
 27. Susuhara Suzumu
 28. Gregory Edgeworth
 29. Tomitake Jirou
 30. Akasaka Mamoru
 • Royal Rumble

Wrestler Elimination
Okonogi Tetsurou (Ciconia) Fusaishi Haruaki
Spazz Maticus Suou Tatsuya
Maebara Keiichi Spazz Maticus
Agent 47 Sinbad
Okonogi Tetsurou (Ciconia) Maebara Keiichi
Furude Rika Okonogi Tetsurou (Ciconia)
Sonozaki Akane Houjou Teppei
Okonogi Tetsurou (Umineko) HUNK
Okonogi Tetsurou (Higurashi) Sonozaki Akane
Houjou Satoko Okonogi Tetsurou (Umineko)
Furude Rika Ushiromiya Kinzo
Houjou Satoko Okonogi Tetsurou (Higurashi)
Furude Rika Takano Miyo
Irie Kyousuke
Kasai Tatsuyoshi Houjou Satoko
Sonozaki Mion Furude Rika
Kasai Tatsuyoshi battler
Sneed Sonozaki Mion
Zagreus Sneed
Leo Shishigami Zagreus
Ooishi Kuraudo Okabe Rintarou
Agent 47 Leo Shishigami
Ooishi Kuraudo Agent 47
Sonozaki Shion Ooishi Kuraudo
Gregory Edgeworth Kasai Tatsuyoshi
Sonozaki Shion Susuhara Suzumu
Akasaka Mamoru Sonozaki Shion
Gregory Edgeworth Akasaka Mamoru
Tomitake Jirou Gregory Edgeworth
Winner Gregory Edgeworth